Utnyttja ROT- avdraget vid din värmepumps- installation

Sedan 2009 kan du utnyttja ROT- avdraget vid din värmepumps- installation. Det innebär att du får dra av 50% av installationskonstnaden när du köper en värmepump. Installationen klassas nämligen som "omfattande byggnads arbete" vid nymontering, men arbeten såsom borrning, håltagning genom väggar mer mera. Exakt hur stor besparingen blir vid en värmepumpsinstallationen skiljer sig från fall till fall, eftersom förutsättningarna varierar mycket.

ROT- avdraget är kopplat till individen, inte fastigheten. Detta innebär att två delägare av ett småhus under ett år sammataget kan få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor/år (om deras sammalagda arbetskostnader för renovering, ombyggnad och installation uppgår till minst 200 000 kronor). Med reservation för nya lagändringar sedan Stora Värmepumpsboken trycktes.

 

Värme- Luft/Vatten/Berg

Vi sammarbetar med Bosch när det gäller div. värmepumpar

Värmepannor

Vi sammarbetar med Baxi när det gäller tankar, ved/pellets pannor.

Vattenrening

Vi sammarbetar med Filtrena när det gäller rening av vatten.